MISJA HANDLOWA W IRAKU

Głównym celem projektu, zrealizowanego dla naszego Klienta – Stowarzyszenia Innowatorów Wsi, było wykreowanie pozytywnego wizerunku polskich producentów drobiu wśród zagranicznych konsumentów.

Przekaz kampanii skierowany był do grupy docelowej, którą stanowili uczestnicy targów międzynarodowych Agro-Food, , do których należeli sprzedawcy, producenci, restauratorzy, hurtownicy, a także goście mieszkający w Iraku oraz w państwach ościennych.

Główne założenia kampanii osiągnęliśmy poprzez wykorzystanie następujących narzędzi marketingowych:

  • wykupienie powierzchni, budowa i obsługa stoiska na targach Agro-Food w Iraku,
  • zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie polskich przedstawicieli producentów i przetwórców mięsa drobiowego,
  • opracowanie graficzne i merytoryczne broszury informacyjnej na targi (wraz z tłumaczeniem na j. angielski i j. arabski),
  • opracowanie graficzne i wykonanie gadżetów reklamowych,
  • opracowanie graficzne i merytoryczne oraz wykonanie materiałów poligraficznych,
  • organizacja spotkań B2B z przedstawicielami firm z branży przetwórstwa, handlu i importu żywności.

LEGENDARNY SMAK POLSKIEGO DROBIU

Działania informacyjno-promocyjne zrealizowane dla Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników zostały przeprowadzone w dwóch polskich miastach – Warszawie (woj. mazowieckie) i w Krakowie (woj. małopolskie),

ul. Mieszka I-go 6,
96-500 Sochaczew
tel.: 46 862 96 57,
tel.: 46 862 83 64
mobile: 606 26 26 70

e-mail: biuro@it3.pl

skype: it3.pl-menadzer