DOM MEDIOWY | Inter...Test

DOM MEDIOWY

Fachowo zajmujemy się realizacją kampanii reklamowych oraz doradztwem w ich tworzeniu. Począwszy od elementów organizacyjnych kończąc na przeprowadzeniu loterii czy innej promocji. Kampania promocyjna to w skrócie takie rozplanowanie działań marketingowych i e-marketingowych, zorientowanych na konkretny produkt i grupę docelową klientów, które zapewnią jak najlepszą jego rozpoznawalność i jednocześnie wygenerują popyt na daną rzecz. W dzisiejszych czasach kiedy dostęp do mediów i Internetu jest powszechnie dostępny tylko aktywne i dynamiczne kampanie reklamowe budują rozpoznawalność firmy oraz zaufanie do sprzedawanych produktów i proponowanych usług.

Podczas planowania kampanii reklamowej bierzemy pod uwagę:

  • określenie grupy docelowej, czyli charakterystykę naszych potencjalnych klientów,
  • wyznaczenie celów promocji; np. czy naszym celem jest wzrost rozpoznawalności marki, czy również wzrost sprzedaży artykułów danej marki,
  • kosztorys promocji - nie każda kampania musi być droga,
  • określenie ofert konkurencyjnych,
  • wybór kanału promocyjnego np. Internet (kampania internetowa, serwisy społecznościowe (kampania poprzez fanpage), reklama prasowa, media, inne,
  • przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej, reklamowej, marketingowej,
  • pomiar wyników promocji, monitoring efektów promocji – prezentacja podsumowująca działania promocyjne,

Kampanie marketingowe są elementem realizacji strategii marketingowych i dotyczą najczęściej całej firmy, służą kreowaniu marki (branding).
Kampanie promocyjne mogą dotyczyć jedynie konkretnego produktu lub usługi, natomiast kampanie reklamowe to zbiór działań polegających na rozprzestrzenieniu materiałów reklamowych i stanowią etap realizacji strategii marketingowej lub promocyjnej. 
Kompleksowość usług, jakie Państwu jesteśmy w stanie zaproponować pozwala na spójność kampanii i poszczególnych jej elementów, co gwarantuje 100 % skuteczność naszych i Państwa działań.
 

 

Agencja Reklamowa INTER…TEST uzyskała Subwencję Finansową z tarczy 1.0 i 2.0.
Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju.